EDUpoint

V novém školním roce chystáme besedy, další webináře a semináře.

21. 9. 2021 Radek Banga, gipsy.cz –

 Když chceš, tak to dokážeš

Setkání ve školách a beseda s veřejností

Máme ohromnou radost, že poté, co Radek Banga vystoupí se svým programem prevence rizikového chování před dětmi z místních základních škol a gymnázia, udělá si čas i na nás, zájemce o vzdělávání. Popovídá o tom, co při svých setkáních s dětmi zažívá. Proč mluví o domácím násilí, šikaně a návykových látkách a jak na tato témata děti reagují.

Radkovi vyšla nedávno knížka o jeho mimořádném životním příběhu. A i o něm bude naše povídání. Kdo jste knihu ještě nečetl, můžete si ji na setkání zakoupit. Věříme, že zazní i některé Radkovy písničky.

REGISTRACE ZDE – moc za registraci děkujeme, pomůžete nám setkání lépe připravit.

13. 10. 2021 Robert Čapek, Líný učitel, chytré děti

Seminář pro učitele a beseda s veřejností

Populární Robert Čapek učí učitele být línými. Ovšem tak, že to vyhovuje žákům a má velký dopad na jejich učení a výsledky. Jeho snahou je rozšiřovat paletu metod, kterými učitelé aktivně vtahují žáky do učení, do hodiny. Končí tak představa učitele jako chytrého pána či paní před tabulí? To se dozví dopoledne učitelé na semináři a my všichni potom na odpolední debatě v humpoleckém Mikádu.

REGISTRACE ZDE

Od října se také můžete těšit na webináře pro rodiče (i školy) na téma Rodič, vítaný partner školy. Bližší informace budou následovat.

Co máme za sebou

Během zimy a jara, v době distanční výuky, jsme pro vás zajistili možnost účasti na 5 webinářích – učitelé se učili pracovat s chybou a bránit syndromu vyhoření, rodiče odhalovali, jak podpořit v dítěti vnitřní motivaci a jak nastavit co nejlepší podmínky pro učení svých dětí. Realizovali jsme také první besedu s odborníkem – zájemci mohli nahlédnout do budoucnosti vzdělávání prostřednictvím přednášky Boba Kartouse a jeho knihy No future.

Způsobem vedení setkání se snažíme zprostředkovat postupy, které pomáhají efektivnímu učení. Účastníci sdílí vlastní zkušenosti, pracují v malých skupinách, diskutují, praktické části jsou prokládány krátkými teoretickými pasážemi. Důležitá je pro nás i spolupráce, proto jsme se při organizaci aktivit spojili s jinými městy. Při realizaci akcí využíváme úzké spolupráce s projektem Eduzměna, se Statutárním městem Jihlava a spolkem Jihlava mluví o vzdělávání a velmi děkujeme za podporu projektu MAP II pod Místní akční skupinou Společnost pro Humpolecko. 

EDUpoint Humpolec

V roce 2021 zahájil v Humpolci činnost projekt EDUpoint Humpolec. Díky němu se mohou místní občané, rodiče, pedagogové, zástupci města a firem společně setkávat a diskutovat o aktuálních tématech ve vzdělávání. Cílem je podporovat spolupráci a přinášet zájemcům o oblast vzdělávání a výchovy inspiraci, informace a příležitosti k růstu. Setkání pro veřejnost a akce pro učitele se konají zhruba 1 x za 2 měsíce. 

Postupně k setkáním a přednáškám připojujeme i další aktivity pro děti, mládež a dospělé. Na léto 2021 jsme připravili příměstské tábory, od září 2021 vám nabídneme i kroužky.

Za myšlenkou EDUpointů stojí obecně prospěšná společnosti EDUin, která se od roku 2010 stará především o systematickou propagaci vzdělávání. Dovolili jsme se s touto společností spojit a EDUpoint začít realizovat i v našem regionu. Správcem EDUpointu Humpolec je spolek Vzdělávání pro budoucnost, z.s., který vznikl při naší Mateřské škole a základní škole Bambi.