EDUpoint

Příměstské tábory LÉTO 2021

Na léto jsme pro vás připravili 3 turnusy příměstských táborů určených pro děti ve věku 5 až 12 let. Tábory jsou zaměřené na poznávání místa, ve kterém žijeme. Vedou je zkušení učitelé. Děti při nich budou trávit čas venku hraním her a sportováním, a při tom se seznámí s okolím, naučí se nové věci a zabaví se v partě.

 1. Strážci hradního pokladu 12. – 16. 7. 2021
 2. English 4 You, Léto s angličtinou: 16. – 20. 8. 2021
 3. Kluci, holky a roboti, 23. – 28. 8. 2021

Přihlášku, prosím, vyplňte zde nebo si ji stáhněte Příměstké tábory EDUpoint Humpolec Bambischool 2021_přihláška a odevzdejte na adresu Školní 594, Humpolec.

Všeobecné podmínky pro příměstské tábory najdete zde Příměstské tábory EDUpoint Humpolec Bambischool 2021_Všeobecné podmínky

Webináře pro rodiče a učitele

Během zimy a jara, v době distanční výuky, jsme pro vás zajistili možnost účasti na 4 webinářích – učitelé se učili pracovat s chybou, rodiče odhalovali, jak podpořit v dítěti vnitřní motivaci a jak nastavit co nejlepší podmínky pro učení svých dětí.

Při realizaci webinářů jsme se využili úzké spolupráce s projektem Eduzměna, kde působíme. Díky podpoře projektu byly webináře poskytnuty zcela zdarma.

Způsobem vedení semináře jsme se snažili zprostředkovat postupy, které pomáhají efektivnímu učení. Účastníci v rámci setkání sdíleli vlastní zkušenosti, pracovali v malých skupinách, diskutovali, praktické části byly prokládány krátkými teoretickými pasážemi.  Webinářem provázely Jana Stejskalová a Hana Žežulová ze společnosti JOB, spolek pro inovace, paní učitelky s praxí z vedení školy, mentorky a lektorky. Důležitá je pro nás i spolupráce, proto jsme se při organizaci webinářů spojili s jinými městy, učitelský webinář navštívilo přes 60 učitelů z Jihlavy a Humpolecka, humpolecké rodiče zase doplnili rodiče z Kutnohorska – účastníků bylo přes 90. 

Webinář pro rodiče se věnoval rozdílům mezi vnější a vnitřní motivací. Povídali jsme si o prvcích, které vnitřní motivaci posilují – autonomii, mistrovství a smyslu. Naučili jsme se používat verbální a neverbální motivaci. Webinář jsme uzavřeli citátem francouzského filozofa Alberta Schweitzera: “Dobrý příklad není jednou z možností, jak ovlivnit jiné lidi. Je to jediná možnost.” 

Impulzy vnitřní motivace k učení 

 • Smysluplnost
 • Spolupráce
 • Svobodná volba
 • Zpětná vazba

Impulzy vnější motivace k učení

 • Odměna
 • Soutěž
 • Trest
 • Známkování

Učitelé se na webináři naučili odhalovat příčinu chyby a seznámili se s několika strategiemi práce s chybou. Na ukázkách jsme si ověřili, že příčinou chyby není vždy nepozornost žáka, často jde ale o hlubší důvody a především u každého dítěte jiné, a velmi často je příčina i na straně učitele. Co byste například řekli, že způsobilo, že žák chyboval ve cvičení uvedeném na obrázku? 

A jak byste se jako dítě cítili, kdyby vaše práce byly učitelem hodnoceny takto?

Plány akcí na další měsíce

Na další měsíce plánujeme již osobní setkání s odborníky z oblasti vzdělávání a dílny pro rodiče. Těšit se můžete na Boba Kartouze, Roberta Čapka a Radka Bangu. Jakékoli náměty na program z vaší strany vítáme!

EDUpoint Humpolec

V roce 2021 zahájil v Humpolci činnost projekt EDUpoint Humpolec. Díky němu se mohou místní občané, rodiče, pedagogové, zástupci města a firem společně setkávat a diskutovat o aktuálních tématech ve vzdělávání. Cílem je podporovat spolupráci a přinášet zájemcům o oblast vzdělávání a výchovy inspiraci, informace a příležitosti k růstu. Setkání pro veřejnost a akce pro učitele se konají zhruba 1 x za 2 měsíce. 

Postupně k setkáním a přednáškám připojujeme i další aktivity pro děti, mládež a dospělé. Na léto 2021 jsme připravili příměstské tábory, od září 2021 vám nabídneme i kroužky.

Za myšlenkou EDUpointů stojí obecně prospěšná společnosti EDUin, která se od roku 2010 stará především o systematickou propagaci vzdělávání. Dovolili jsme se s touto společností spojit a EDUpoint začít realizovat i v našem regionu. Správcem EDUpointu Humpolec je spolek Vzdělávání pro budoucnost, z.s., který vznikl při naší Mateřské škole a základní škole Bambi.