EDUpoint

Setkání EDUpointu Humpolec 12. ledna 2021 ZRUŠENO

Velice litujeme, ale stejně jako jiné akce i první setkání EDUpointu Humpolec musí být kvůli přetrvávající nepříznivé epidemické situaci zrušeno.

Plánujeme pro vás další akce! Napište nám, o jaká témata máte největší zájem. Zanechte nám na sebe kontakt a my vás budeme o nových setkáních informovat. 

EDUpoint Humpolec

V roce 2021 zahájil v Humpolci činnost projekt EDUpoint Humpolec. Díky němu se mohou místní občané, rodiče, pedagogové, zástupci města a firem společně setkávat a diskutovat o aktuálních tématech ve vzdělávání. Cílem je podporovat spolupráci a přinášet zájemcům o oblast vzdělávání a výchovy inspiraci, informace a příležitosti k růstu. 

Setkání se konají zhruba 1 x za 2 měsíce. 

Bohužel první možnost ochutnat EDUpoint Humpolec, připravovaná na leden byla zrušena. V rámci besedy s Miroslavem Hřebeckým, programovým ředitelem obecně prospěšné společnosti EDUin, Informačního centra o vzdělávání, bývalým ředitelem základní školy i víceletého gymnázia, jsme plánovali pomoci rodičům, kteří si kladou otázku, zda by jejich dítě mělo místo druhého stupně základní školy přejít na gymnázium. Toto téma rádi v případě zájmu zařadíme za rok, až bude opět toto téma pro rodiče aktuální. 

Za myšlenkou EDUpointů stojí obecně prospěšná společnosti EDUin, která se od roku 2010 stará především o systematickou propagaci vzdělávání. Dovolili jsme se s touto společností spojit a EDUpoint začít realizovat i v našem regionu. Správcem EDUpointu Humpolec je spolek Vzdělávání pro budoucnost, z.s., který vznikl při naší Mateřské škole a základní škole Bambi.