EDUpoint

V novém školním roce pořádáme besedy, další webináře a semináře. Přidejte se!

Děkujeme za Vaši účast na besedách v roce 2021, informace o aktivitách v příštím roce uveřejníme brzy. Přejeme Vám krásné Vánoce a mnoho štěstí v roce 2022.

6. 12. 2021 Využijte svůj potenciál na maximum! radí Marian Jelínek, hokejový trenér a  mentální kouč.

PhDr. Marian Jelínek, PhD. je úspěšným hokejovým trenérem a v současné době se věnuje mentálnímu koučinku. Spolupracuje s vrcholovými sportovci i manažery firem. V Humpolci nás na veřejné debatě provede tématem, které se věnuje využití vlastního potenciálu. Jak máme motivovat děti i sebe, abychom naplno projevili svůj talent? Jak odhalit svůj potenciál, stát se mistrem ve svém oboru a dosáhnout vnitřní vyrovnanosti?

Marian Jelínek spolupracoval třináct let s Jaromírem Jágrem jako jeho osobní kouč a ředitel společnosti Jágr Team, jejímž je spoluzakladatelem: „Můj život ta velmi dlouhá etapa, kdy jsme s Jaromírem byli v blízkém kontaktu, velmi ovlivnila. Seznámil jsem se díky němu také s celou řadou zajímavých lidí, například s Milošem Formanem nebo Václavem Havlem. Mám rád psychologii, a proto co nejvíce pozoruji úspěšné lidi. Sledovat Jaromíra v situacích, kdy se mu nedaří, nebo naopak, kdy se mu daří, bylo velmi přínosné. U něj se snoubí talentové vlohy a úžasná dřina. Je to extrémní kombinace toho, co vás baví, a morálně volních vlastností. Jasně, že jsou i dny, kdy vás to nebaví, ale v tom případě musíte jet takzvané turbo. Já radím: ‚Miluj život a chtěj od něj co nejvíc,‘“ říká Jelínek.

Lístky k dostání v Infocentru Humpolec a na místě. Vstupné 200 Kč. Pokud se registrujete zde, budeme Vás informovat o případných změnách v opatřeních proto covidu-19, které by měly vliv na konání akce.

Co máme za sebou

13. 10. se uskutečnil seminář a beseda s veřejností s Robertem Čapkem, Líným učitelem

Populární Robert Čapek učí učitele být línými. Ovšem tak, že to vyhovuje žákům a má velký dopad na jejich učení a výsledky. Jeho snahou je rozšiřovat paletu metod, kterými učitelé aktivně vtahují žáky do učení, do hodiny. Končí tak představa učitele jako chytrého pána či paní před tabulí? To se dozvěděli dopoledne učitelé škol na Humpolecku na semináři a veřejnost potom na odpolední debatě v humpoleckém klubu Mikádo.

6. 10. 2021 proběhl webinář pro rodiče i školy na téma Rodič jako vítaný partner školy

První ze série 3 webinářů na téma Rodič jako vítaný partner školy, které pořádá projekt Eduzměna. Díky naší účasti v projektu, můžeme umožnit i rodičům a školám z Humpolecka se k webináři připojit. Jana Neumajerová ze spolku Montessori cesta při ZŠ Na Beránku z Prahy 4 navedla k tomu, jak se mohou rodiče aktivně zapojit do života školy.

21. 9. 2021 promluvil k žákům o prevenci Radek Banga z gipsy.cz a odpoledne představil svou knihu (Ne)pošli to dál veřejnosti

Program prevence rizikového chování Když chceš tak to dokážeš zpěváka Gipsy.cz Radka Bangy pro žáky vyšších ročníků základních škol navštívilo okolo dvou stovek žáků. Radek je bavil a přitom je mnoho naučil – jak nešikanovat a nebýt šikanován, jak vnímat, co je a není reálné na internetu, proč nebrat návykové látky a jak případně odhalit a pracovat s domácím násilím. Během odpolední debaty jsme si povídali o Radkově mimořádném životním příběhu a nové knize (Ne)pošli to dál. Beseda nás velmi obohatila a všem knihu doporučujeme. Můžete is ji půjčit například v knihovničce MŠ Bambi, najdete ji i v městské knihovně.

Školní rok 2020/2021

Během zimy a jara, v době distanční výuky, jsme pro vás zajistili možnost účasti na 5 webinářích – učitelé se učili pracovat s chybou a bránit syndromu vyhoření, rodiče odhalovali, jak podpořit v dítěti vnitřní motivaci a jak nastavit co nejlepší podmínky pro učení svých dětí. Realizovali jsme také první besedu s odborníkem – zájemci mohli nahlédnout do budoucnosti vzdělávání prostřednictvím přednášky Boba Kartouse a jeho knihy No future. 

 

Způsobem vedení setkání se snažíme zprostředkovat postupy, které pomáhají efektivnímu učení. Účastníci sdílí vlastní zkušenosti, pracují v malých skupinách, diskutují, praktické části jsou prokládány krátkými teoretickými pasážemi. Důležitá je pro nás i spolupráce, proto jsme se při organizaci aktivit spojili s jinými městy. Při realizaci akcí využíváme úzké spolupráce s projektem Eduzměna, se Statutárním městem Jihlava a spolkem Jihlava mluví o vzdělávání a velmi děkujeme za podporu projektu MAP II pod Místní akční skupinou Společnost pro Humpolecko.

EDUpoint Humpolec

V roce 2021 zahájil v Humpolci činnost projekt EDUpoint Humpolec. Díky němu se mohou místní občané, rodiče, pedagogové, zástupci města a firem společně setkávat a diskutovat o aktuálních tématech ve vzdělávání. Cílem je podporovat spolupráci a přinášet zájemcům o oblast vzdělávání a výchovy inspiraci, informace a příležitosti k růstu. Setkání pro veřejnost a akce pro učitele se konají zhruba 1 x za 2 měsíce. 

Postupně k setkáním a přednáškám připojujeme i další aktivity pro děti, mládež a dospělé. Na léto 2021 jsme připravili příměstské tábory, od září 2021 vám nabídneme i kroužky.

Za myšlenkou EDUpointů stojí obecně prospěšná společnosti EDUin, která se od roku 2010 stará především o systematickou propagaci vzdělávání. Dovolili jsme se s touto společností spojit a EDUpoint začít realizovat i v našem regionu. Správcem EDUpointu Humpolec je spolek Vzdělávání pro budoucnost, z.s., který vznikl při naší Mateřské škole a základní škole Bambi.