EDUpoint

Beseda s Bobem Kartousem

Prosíme zájemce o registraci zde.

Příměstské tábory LÉTO 2021

Na léto jsme pro vás připravili 3 turnusy příměstských táborů určených pro děti ve věku 5 až 12 let. Tábory jsou zaměřené na poznávání místa, ve kterém žijeme. Vedou je zkušení učitelé. Děti při nich budou trávit čas venku hraním her a sportováním, a při tom se seznámí s okolím, naučí se nové věci a zabaví se v partě. Jsou určeny dětem ve věku 5 – 12 let. Cena (3200 Kč/dítě – 10 % sleva na další dítě) zahrnuje stravu po celý den, případné jízdné a vstupné, veškerý materiál. Na konci týdne děti připraví akci pro rodiče. Provázet je bude zkušený pedagog a další dospělá osoba.

 1. Strážci hradního pokladu 12. – 16. 7. 2021
 2. English 4 You, Léto s angličtinou: 16. – 20. 8. 2021
 3. Kluci, holky a roboti, 23. – 27. 8. 2021

Přihlášku, prosím, vyplňte zde nebo si ji stáhněte Příměstké tábory EDUpoint Humpolec Bambischool 2021_přihláška a odevzdejte na adrese Školní 594, Humpolec. Pro dotazy kontaktujte organizátora táboru EDUpoint Humpolec, Pavlínu Jiříkovou na adrese info@edupointhumpolec.cz nebo na tel. č. 603 204 124.

Všeobecné podmínky pro příměstské tábory najdete zde Příměstské tábory EDUpoint Humpolec Bambischool 2021_Všeobecné podmínky

Webináře pro rodiče a učitele

Jak se bránit syndromu vyhoření

Poslední letošní webinář pro učitele se koná 24. 5. 2021 od 16 hod. do 18 hod. Registrace https://forms.gle/oZv19s5vt1PLnmrw7
Cílem workshopu je seznámit účastníky s příčinami vyhoření se zaměřením na specifika povolání učitele, pomoci rozpoznat včas, že nám hrozí riziko vyhoření a ukázat některé možnosti prevence, jako je například poznání sebe sama, organizace svého času, pěstování blízkých vztahů a změna přístupu ke konfliktům. Je dobré vědět, že naše nespokojenost může být zároveň výzvou ke změně.

Lektorka: PhDr. Jitka Gabašová, pedagožka, lektorka zážitkové pedagogiky a dramatické výchovy, matka tří synů, členka Hostivického pěveckého sboru a obdivovatelka dobrého divadla.  K Jitčině oblíbeným tématům patří bezpečné klima a komunikace ve třídě. Předcházet hrozbě vyhoření považuji za velmi důležité, a proto jsem ráda, že se mohu tomuto tématu věnovat právě v souvislosti s profesí pedagoga, s níž mám bohaté osobní zkušenosti.

Webinář je zdarma. Webinář pořádá Statutární město Jihlava ve spolupráci s Nadačním fondem Eduzměna a spolkem Jihlava mluví o vzdělávání, pro Humpolecko organizaci zajišťuje EDUpoint Humpolec s podporou MAP II pro Humpolecko.

Co máme za sebou

Během zimy a jara, v době distanční výuky, jsme pro vás zajistili možnost účasti na 4 webinářích – učitelé se učili pracovat s chybou, rodiče odhalovali, jak podpořit v dítěti vnitřní motivaci a jak nastavit co nejlepší podmínky pro učení svých dětí.

Při realizaci webinářů jsme se využili úzké spolupráce s projektem Eduzměna, kde působíme. Díky podpoře projektu byly webináře poskytnuty zcela zdarma.

Způsobem vedení semináře jsme se snažili zprostředkovat postupy, které pomáhají efektivnímu učení. Účastníci v rámci setkání sdíleli vlastní zkušenosti, pracovali v malých skupinách, diskutovali, praktické části byly prokládány krátkými teoretickými pasážemi.  Webinářem provázely Jana Stejskalová a Hana Žežulová ze společnosti JOB, spolek pro inovace, paní učitelky s praxí z vedení školy, mentorky a lektorky. Důležitá je pro nás i spolupráce, proto jsme se při organizaci webinářů spojili s jinými městy, učitelský webinář navštívilo přes 60 učitelů z Jihlavy a Humpolecka, humpolecké rodiče zase doplnili rodiče z Kutnohorska – účastníků bylo přes 90. 

Webinář pro rodiče se věnoval rozdílům mezi vnější a vnitřní motivací. Povídali jsme si o prvcích, které vnitřní motivaci posilují – autonomii, mistrovství a smyslu. Naučili jsme se používat verbální a neverbální motivaci. Webinář jsme uzavřeli citátem francouzského filozofa Alberta Schweitzera: “Dobrý příklad není jednou z možností, jak ovlivnit jiné lidi. Je to jediná možnost.” 

Impulzy vnitřní motivace k učení 

 • Smysluplnost
 • Spolupráce
 • Svobodná volba
 • Zpětná vazba

Impulzy vnější motivace k učení

 • Odměna
 • Soutěž
 • Trest
 • Známkování

Učitelé se na webináři naučili odhalovat příčinu chyby a seznámili se s několika strategiemi práce s chybou. Na ukázkách jsme si ověřili, že příčinou chyby není vždy nepozornost žáka, často jde ale o hlubší důvody a především u každého dítěte jiné, a velmi často je příčina i na straně učitele. Co byste například řekli, že způsobilo, že žák chyboval ve cvičení uvedeném na obrázku? 

A jak byste se jako dítě cítili, kdyby vaše práce byly učitelem hodnoceny takto?

Plány akcí na další měsíce

Na další měsíce plánujeme již osobní setkání s odborníky z oblasti vzdělávání a dílny pro rodiče. Těšit se můžete na Boba Kartouze, Roberta Čapka a Radka Bangu. Jakékoli náměty na program z vaší strany vítáme!

EDUpoint Humpolec

V roce 2021 zahájil v Humpolci činnost projekt EDUpoint Humpolec. Díky němu se mohou místní občané, rodiče, pedagogové, zástupci města a firem společně setkávat a diskutovat o aktuálních tématech ve vzdělávání. Cílem je podporovat spolupráci a přinášet zájemcům o oblast vzdělávání a výchovy inspiraci, informace a příležitosti k růstu. Setkání pro veřejnost a akce pro učitele se konají zhruba 1 x za 2 měsíce. 

Postupně k setkáním a přednáškám připojujeme i další aktivity pro děti, mládež a dospělé. Na léto 2021 jsme připravili příměstské tábory, od září 2021 vám nabídneme i kroužky.

Za myšlenkou EDUpointů stojí obecně prospěšná společnosti EDUin, která se od roku 2010 stará především o systematickou propagaci vzdělávání. Dovolili jsme se s touto společností spojit a EDUpoint začít realizovat i v našem regionu. Správcem EDUpointu Humpolec je spolek Vzdělávání pro budoucnost, z.s., který vznikl při naší Mateřské škole a základní škole Bambi.