Štěpánka Vrbková Mezerová

Asistentka v 1. trojročí ZŠ, vychovatelka ve školní družině

V minulosti jsem působila ve vedoucích pozicích, později jako pracovnice v sociálních službách. Moje podpora patřila jak seniorům, tak i mentálně či fyzicky postiženým lidem. Dětem jsem se věnovala ve volném čase formou pořádání různých veřejných akcí jako jsou dětské karnevaly, dětské dny, tvořivé dílny, drakiády apod. Absolvovala jsem akreditovaný kurz asistenta pedagoga, s Montessori programem mám zkušenosti jako matka teď již dospívajícího syna.
V osobním životě se ráda věnuji četbě, zahradě, ručním pracím, ráda vyrážím do přírody na kole či pěšky. Mám tři syny a jako matka jsem si ověřila, jak důležitá je respektující komunikace s dětmi, budování vzájemné důvěry či jak přínosným je individuální přístup ke každému dítěti zvlášť. Každý jsme osobnost.