Dagmar Prášková

Učitelka MŠ

Jistotu, že pedagogika bude mou celoživotní vášní jsem získala už při studiu na univerzitě v Českých Budějovicích. Tehdy jsem v rámci přípravy na bakalářskou práci nastoupila na praxi v Lesní mateřské školce “Doma v lese” a po uplynutí praxe jsem ve školce zůstala jako učitelka ještě další rok.

Po nahlédnutí do soukromé sféry prostřednictvím lesní školky jsem si udělala menší exkurzi do státního sektoru, konkrétně do ZŠ, kde jsem se věnovala tehdy šestiletému chlapci s poruchou ADHD. Současně jsem v té době zastávala i místo vychovatelky ve školní družině. Stýskalo se mi ale po práci ve školce a tak jsem nastoupila na pozici učitelky do nově vznikající mateřské školky na okraji Českých Budějovic, kde jsem strávila krásné dva roky.