Natalie Hladíková Crewe

Učitelka v MŠ

Narodila jsem se ve Velké Británii, kde jsem prožila i část života. Český i anglický jazyk jsou tedy mými rodnými jazyky.
Žiji i s malým synem v Humpolci. Jsem komunikativní a tvůrčí člověk. Ráda se rozvíjím v nových směrech, které mi dávají smysl a mají přidanou hodnotu pro mě i mé okolí. Jsem zdravotník a do těchto nových směrů zahrnuji i zaměření na Montessori výuku, která je mi velmi blízká.
Práce s dětmi je pro mě důležitý aspekt v životě, protože vím, že se máme od dětí spoustu co naučit. Mám ráda dětskou radost z maličkostí, jejich rozmanitost a to, jak žijí pouze přítomností. Snažím se děti vést a rozvíjet v anglickém jazyce hlavně hrou, protože jak znám děti, nejlépe se naučí, když je jazyk baví.