18.1. Návštěva učitelek ZŠ

V odpoledních hodinách navštíví naši MŠ paní učitelky za ZŠ Hálkova a ZŠ Hradská. Paní učitelky budou mít možnost prohlídky školky a pomůcek, které pro přípravu předškoláků používáme a dále si pohovoří se samotnými předškoláky. V závěru pak bude následovat krátká řeč týkající se předškolní zralosti směrem k rodičům, kteří budou mít možnost pokládat související dotazy. Věříme, že toto setkání bude velmi příjemné, přínosné a na paní učitelky se již moc těšíme:-).