Mateřská škola

Charakteristika MŠ

Mateřská školka Bambi existuje od roku 2013. Vznikla z osobní iniciativy zakladatelky, zřizovatelky, paní Ing. Heleny Kottové. Jedná se o  soukromé vzdělávací zařízení s kapacitou 37 dětí předškolního věku. Děti jsou v rámci dopoledního programu rozdělené do dvou tříd. Školka je otevřena 11 měsíců v roce a je v provozu ve všední dny od 7.00 do 16.00 hodin.
Budova školky je umístěna v centru města Humpolec, v krásné prostorné a stinné zahradě, kterou děti využívají ke hrám a relaxaci a také na ní pěstují různé zemědělské plodiny a chovají domácí zvířata.
Během školního roku pořádáme kromě častých výletů do přírody i mnoho dalších akcí, většinou i s rodiči našich dětí. Každému dítěti připravujeme oslavu jeho narozenin.

Přečtěte si náš příběh

Výukový program

Ve výuce využíváme prvky pedagogiky Marie Montessori.

 • Klademe důraz na signály potřeb dětí, všímáme si senzitivních období každého dítěte a nabízíme mu činnosti pro využití právě těchto jeho individuálních silných okamžiků.
 • Naše prostředí a organizace práce nastavujeme tak, aby dětem umožňovaly prožívat hluboké uspokojení z toho, co udělají.
 • Zprostředkováváme dětem realitu tak, že ji zvládnou uchopit a pochopit. Využíváme propracovaných Montessori pomůcek, díky kterým si děti přirozeným způsobem osvojí počítání, psaní a získají mnoho znalostí o světě kolem nás.
 • Klademe důraz na sebehodnocení dětí. Nosnou hodnotou je pro nás ohleduplnost a vzájemný respekt.
 • Prostředí celé školky je připravené tak, aby se mohly děti samy obsloužit.

Často jezdíme na menší výlety, pořádáme výpravy do přírody a podporujeme kladný vztah dětí k přírodě.
V rámci výuky podléhá naše škola všem předpisům a osnovám stanoveným rámcovým vzdělávacím plánem a kontrole ze strany MŠMT.

Naše vize a poslání

Organizace dne

 • 7: 00 – 8:00 příchod dětí, ranní individuální činnosti, první dopolední svačina
 • 8:00 – 10:30 výuka, samostatná práce dětí s pomůckami ve dvou třídách, povídání v kruhu, výuka angličtiny, druhá dopolední svačina
 • 10:30 – 12:00 pobyt venku, sportovní a výchovné činnosti na zahradě, výlety do přírody
 • 12:00 – 12:30 oběd, odchod dětí po obědě
 • 12:30 – 14:30 polední klid, relaxace na lůžku v oddělených ložnicích
 • 14:30 – 16:00 svačina, odpolední program – dle počasí, většinou venku na zahradě, postupný odchod dětí domů

Personální zajištění

Po celý den jsou ve školce k dispozici čtyři pedagogové i ředitelka školky. Provozní pracovníci zajišťující úklid a stravování dochází na odpovídající část dne. Seznamte se s naším týmem

Stravování

Stravování probíhá dovážkou obědů ze školní jídelny ZŠ Hálkova. Svačiny připravujeme ve školce sami, využíváme služeb vlastního nutričního specialisty a klademe důraz na zdravou a pestrou stravu.

Zájem o studium

Každoročně pořádáme dílničky pro děti rodičů, kteří mají zájem o návštěvu naší školky. Zápis probíhá standardně na jaře jako v jiných školkách. Pokud je to kapacitně možné přijímáme nově děti i mimo tento termín. V případě vašeho zájmu se, prosím, kdykoliv obraťte na ředitelku MŠ a ZŠ Bambi, paní Lucii Kroupovou Maršíkovou či paní zakladatelku, Ing. Helenu Kottovou, společný e-mail: info@bambischool.cz

Školné

Školné v mateřské škole činí 4000 Kč/měsíc (stravování započítáno není), hradí se měsíčně po dobu otevírací doby školky, tedy 11 měsíců v roce.

Základní informace

Právní subjektivita: školská právnická osoba
Zřizovatelka MŠ i ZŠ: Ing. Helena Kottová
Ředitelka MŠ a ZŠ/statutární zástupce: Lucie Kroupová Maršíková
Výkonný orgán: školská rada
Kapacita mateřské školy: 37 dětí
Počet tříd: 2
Otevřeno od 7:00 do 16:00 hodin

Škola je zařazena v rejstříku škol akreditovaných MŠMT

Činnost MŠ i ZŠ Bambi můžete sledovat v sekci Aktuality nebo na našem profilu na Facebooku.