Partneři

Vážíme si podpory našich partnerů, kteří se zapojují do dění školky a školy. Ať již je jejich pomoc poskytována formou služeb dodávaných zdarma nebo přímo finančními dary či rozšiřováním povědomí o MŠ a ZŠ Bambi. Každá ruka podaná na pomoc zahřeje u srdce a posiluje naši snahu o vytvoření ideálního místa pro vzdělávání dětí.

Podporují nás, nebo v minulosti podpořili, tito laskaví partneři:

V současné době spolupracujeme také s denním centrem pro seniory Astra a neziskovou organizací Medou, která pomáhá postiženým lidem. Snažíme se tak o propojenost našich aktivit a společenských setkání s činností seniorů a handicapovaných lidí, kteří naši aktivitu vítají a my přinášíme radost do jejich dnů dětským úsměvem či pěknou písničkou. Tato spolupráce nás velmi těší a velmi si jí vážíme.

V rámci škol spolupracujeme s MŠ v Dubovicích, s MŠ Slunečnice a ZŠ v Okrouhlici, s MŠ a ZŠ Meruzalka v Jihlavě, se ZŠ Hradská a ZŠ Hálkova v Humpolci. Do budoucna bychom rádi navázali bližší spolupráci se zahraniční školou v Brightonu v Anglii.