Impresum

IMPRESSUM dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Odpovědnost za obsah

Ing. Helena Kottová – BAMBI KINDERGARTEN
Školní 594
Humpolec 396 01
Česká republika

Kontakt

Email: info@bambischool.cz
Tel: +420 777 144 481

Programátor webových stránek

Ing. Jan Pavelka
E-mail: info@pavelkajan.cz
Tel.: +420 731784984
Web: http://pavelkajan.cz/