Dokumenty

Zápis do ZŠ pro školní rok 2023/2024 proběhl 12. 4. 2023. V případě zájmu o přihlášení Vašeho dítěte po tomto termínu, prosíme, kontaktujte paní ředitelku a následně postupujte níže uvedenými kroky:

  1. Přihlaste se  ZDE
  2. K zápisu, prosíme, osobně přineste následující dokumenty:
    – pdf žádost/přihlášku, kterou si stáhnete po jejím vyplnění v bodě 1.
    – občanský průkaz zákonného zástupce dítěte
    – rodný list dítěte

Rodiče, kteří žádají o odklad povinné školní docházky nebo jejich dítě nedosáhne v den zahájení školní docházky šesti let, si pro urychlení zápisu mohou vytisknout ještě další dokumenty:

  • Ti, kdo chtějí zažádat o odklad si vytisknou: žádost o odklad a přinesou ji společně s doporučujícím stanoviskem pedagogicko psychologické poradny.
  • Ti, jejichž dítě nedosáhne k 31. srpnu 2023 šesti let, si vytisknou: žádost o přijetí před šestým rokem přinesou ji společně s doporučujícím stanoviskem pedagogicko psychologické poradny a souhlasem pediatra.
Kritéria přijetí dítěte k základnímu vzdělávání v ZŠ Bambi:
1) Dítě navštěvuje MŠ Bambi…….2 body
2) Dítě navštěvovalo dílničky v ZŠ Bambi …..1 bod
3) Sourozenec v ZŠ Bambi……..1 bod
4)  Předpoklad dítěte ke vzdělávání dle ŠVP……….10 bodů
U dítěte bude hodnocena jeho samostatnost (2 body), sociální zralost (2 body), vyjadřovací schopnosti (2 body), logické myšlení (2 body) a manuální dovednosti (2 body)
Do 1.třídy ZŠ Bambi budou přijímáni žáci do naplnění kapacity 1.trojročí.

Případné další informace u ředitelky MŠ a ZŠ Lucie Kroupové na emailu: lucie.kroupova@bambischool.cz, tel.: 725 545 316

Těšíme se na Vás.
Tým ZŠ Bambi

—————————————————————————————————————————————————————————————

NEWSLETTERY

Leden 2022

Únor 2022

Březen 2022

Duben 2022

Květen 2022

Červen 2022

Září 2022

Říjen 2022

Listopad 2022

Prosinec 2022

Leden 2023

Únor 2023

Březen 2023

Duben 2023

Květen 2023

Červen 2023