O nás

Letní příměstské tábory 2024

Přijímáme přihlášky a těšíme se na léto s dětmi :-)

Více

Podpora rozvoje MŠ a ZŠ Bambi v Humpolci

projekt je spolufinancován Evropskou unií

Více

Učebnice cirkulární ekonomiky

Vydali jsme učebnici, kterou pilotuje řada základních škol

Více

Besedy a semináře pro učitele i rodiče

Přijďte diskutovat o vzdělávání do EDUpointu Humpolec

Zjistit více

Přijímáme děti do MŠ i ZŠ i během školního roku

Kontaktujte nás

Podrobnosti zde

Vnímáme, že každý jedinec se rodí s určitým posláním a vnitřní motivací. Naším úkolem je toto poslání rozpoznat a vytvořit podmínky pro jeho rozvoj.

Jsme školou, která zajišťuje individuální přístup ke každému dítěti. Do vzdělávacího programu zařazujeme prvky Montessori pedagogiky, čtení s kritickým myšlením, Hejného matematiku a rozšířenou výuku anglického jazyka. Náš program je doplněn nabídkou pohybových aktivit v tělocvičně i na atletickém stadionu, s dětmi se věnujeme plavání, józe a tenisu. K výuce i odpočinku využíváme naši krásnou zahradu, často chodíme i do přírody. Dbáme na to, abychom byli propojeni se zahraničím a čerpali dobrou praxi u jiných škol. Rodiče našich dětí jsou přirozenou a vítanou součástí naší školy. Za samozřejmé považujeme neustálé doplňování vzdělání všech našich pracovníků.

Aktuality

Zápis do MŠ Bambi

Zápis do MŠ Bambi se koná v pondělí 6.května. Online přihlášení předem nutné zde: MŠ Bambi přihláška.

Den otevřených dveří MŠ Bambi – 18. 3. 2024

Srdečně zveme na Den otevřených dveří 🙂 Vezměte děti a přijďte se k nám podívat, popovídat si a pohrát. V Pondělí odpoledne od 15 do 17 hodin. Moc se těšíme! […]

Digitální pomůcky pro ZŠ Bambi z NPO – MŠMT

“DIGITALIZUJEME ŠKOLU” – Obdrželi jsme dotaci z programu NPO (Národní plán obnovy), přes MŠMT – na digitální pomůcky pro ZŠ Bambi Projekt byl financován Evropskou unií. Oblasti podpory byly dvě: […]

37

dětí mateřská škola

2

třídy mateřská škola

90

dětí základní škola

9

tříd základní škola

Výuka

Prvky montessori pedagogiky
Podpora kritického myšlení
Důraz na výuku cizích jazyků
Sebehodnocení a formativní hodnocení
Důraz na morální hodnoty a postoje
Přiměřené výzvy a zdolávání překážek
Individuální přístup

Jak máme otevřeno?

Otevřeno 11 měsíců v roce
Každý den od 7:00 do 16:00
V létě možnost příměstských táborů

Stravování

Nutriční specialista
Zaručené dodržování spotřebního koše
Čerstvé ovoce a zelenina ke každé svačině
Neslazené nápoje
Vyvážené obědy
Narozeninové dorty s ovocem

Náš tým

Ing. Helena Kottová

Zakladatelka, zřizovatelka MŠ a ZŠ

Mgr. Simona Jelínková

Učitelka v ZŠ

Lenka Provazníková

Učitelka v MŠ

Jennifer Elliott Novak

Učitelka angličtiny MŠ a ZŠ

Spolupracujeme

Řekli o nás

Oceňujeme lidský a něžný přístup

Vaši školku máme rádi, máme rádi všechny Vaše učitelky a i když nyní je pro nás je to trochu logisticky náročné, tak neuvažujeme, že by …… chodil jinam. Oceňujeme lidský a něžný přístup Vašich učitelek, čistotu školky, náplň výuky atd. Pro mě jste nejlepší školka v celém pelhřimovském a humpoleckém regionu.

Náš syn se do školky každý den těší

Vaši školku musíme jenom chválit. Našemu synovi byly 3 roky, blížil se můj nástup do zaměstnání po mateřské dovolené, ale z nedostatku míst nám ho do státní školky nevzali. Stáli jsme proto s mužem před otázkou, zda našeho syna umístit do školky soukromé, která právě začínala svou činnost. Jiné východisko nebylo a byli jsme rozhodnuti, že bude tuto školku navštěvovat pouze jeden rok. Samozřejmě v tomto případě hrály svou roli i finance. Dnes je synovi 5,5 roku a my zůstali MŠ Bambi kindergarten pod vedením Ing. Heleny Kottové věrni. Ani chvíli jsme nezauvažovali o změně. Přístup paní učitelek je velmi přátelský a milý. Celková atmosféra ve školce je fajn. Paní učitelky mají děti “jako vlastní”. Vedou děti k samostatnosti, lásce k přírodě a úctě ke starým lidem. Myslí na jejich zdraví při sestavování jídelníčku. Angličtina, která se učí zábavnou formou není v dnešním světě určitě od věci. Je toho spoustu, proč bych každému, kdo je třeba na pochybách, zda své dítě umístit právě do tohoto prostředí, tuto “domácí” školku doporučila. Náš syn se do školky každý den těší. Co může být pro nás pro rodiče lepšího, než pocit, že je naše dítě v čase, kdy není s námi šťastné a veselé.

Paní učitelky odvádí skvělou práci

Do MŠ Bambi dcera dochází již třetím rokem a jediné co mě mrzí, je fakt, že tento rok je posledním. Paní učitelky odvádí skvělou práci. Lidský přístup, trpělivost, vstřícnost a vzdělávání dětí je pro ně každodenní samozřejmostí. Tímto bych ráda poděkovala celému týmu školky. Good job:)

Malý počet dětí ve třídě a individuální přístup

Školka není jen Bambi, ale BOMBA. Příjemné prostředí “jako doma”, malý počet dětí ve třídě a individuální přístup je to, co oceňujeme nejvíc. A akční paní učitelky 🙂

Vnitřní i vnější prostředí školky je moc pěkné a děti zde prožívají krásné chvíle

Se školkou Bambi jsem velice spokojená. Moc se mi líbí vztah personálu k dětem, ale i k nám rodičům. Rodiče mají možnost se ke všemu, co se děje  ve školce vyjádřit a jejich připomínky jsou vždy vyslyšeny. Vnitřní i vnější prostředí školky je moc pěkné a děti zde prožívají krásné chvíle. Nikdy jsem nezažila, že by děti nechtěly jít do školky! Ba naopak  nejradši by tam zůstávaly až do uzavření. Do školky mé děti nastupovaly  po návratu z ciziny, kdy pro mě byla priorita menší kolektiv, vstřícný a  milý personál (byla to pro nás vskutku náročná životní etapa) a anglický jazyk jsem brala jako třešničku na dortu. Přála jsem si, aby děti měly možnost zůstat v kontaktu s cizím jazykem. Toto vše se mi v Bambi splnilo. Díky školce jsme návrat zvládly nad mé očekávání! Nikdy jsme nelitovala, že jsme se pro tuto školku rozhodli. Moc se mi líbí, jak ve školce vedou děti k samostatnosti, k zájmu o dění kolem sebe, k lásce přírodě, ale i k ostatním lidem. Často realizují výlety do okolí, děti mají možnost sportovního i hudebního vyžití a mnoha dalšího. Díky akcím pořádaných pro děti a jejich rodiče, máme možnost zažívat krásné chvíle a tvořit si přátelství nejen na úrovni děti, ale i nás rodičů.

Bambi Kindergarten mohu jen a jen doporučit

Je toho mnohem víc, co by se dalo o školce Bambi napsat. Shrnula bych to jen do krátké věty: “Školku Bambi Kindergarten mohu jen a jen doporučit pro všechny, co čekají od školky něco víc!

Hodnoty, vize a poslání

“Co neprošlo smysly, není v mysli.” Marie Montessori
Věříme ve vnitřní motivaci každého dítěte a v to, že každý člověk má své vlastní poslání.
Naší ambicí je vytvářet ve škole bezpečné prostředí, aby mělo každé dítě možnost rozvinout svůj potenciál a získat kvalitní vzdělání.
Snažíme se o to, aby z naší školy odcházely vnitřně silné, odhodlané a empatické děti vybavené vědomostmi a schopnostmi potřebnými pro život, s vědomím potřeby a touhou se neustále vzdělávat v oblasti, která je zajímá. Aby děti z naší školy měly dostatek sebeúcty, sebereflexe, pokory a znaly své silné i slabé stránky.

Náš příběh

“Jestli najdeš v životě cestu bez překážek, určitě nikam nevede.” Arthur C. Clarke
Počátky naší školky sahají do začátku roku 2013, kdy jsem se rozhodla k založení školky. Mojí motivací byly mé dvě malé děti a touha vytvořit místo pro ostatní, kde by se děti vzdělávaly v rodinné atmosféře a měly možnost výuky anglického jazyka.
Pro provoz školky bylo třeba zajistit prostory a tak jsem využila možnosti zakoupit dům ve Školní ulici, který jsem od majitelů převzala v květnu. Během tří měsíců jsem zajistila rekonstrukci celého objektu – renovovala se střecha, okna, fasáda, všechny rozvody, vnitřní prostory, budovala se sociální zařízení. V srpnu 2013 proběhla kolaudace a v září 2013 do školky začaly docházet první děti. Dodnes si cením důvěry 15 rodičů, kteří nám tehdy své děti svěřili a my mohli začít.
V dalším roce se díky velkému zájmu o naší školku počet zájemců zdvojnásobil. V létě 2014 tedy proběhla další rekonstrukce, kdy byl náš soukromý byt ve školce přebudován na další třídu. Děti se rozdělily do dvou tříd a v podstatě takto pokračujeme i v současnosti. Nyní školku navštěvuje 37 dětí z Humpolce, okolních měst a vesnic.
Bezprostředně po otevření školky jsem absolvovala středoškolské pedagogické vzdělání a akreditovaný kurz Montessori. Tato pedagogika mne a také mé kolegy oslovila natolik, že jsme se rozhodli jít právě Montessori cestou. V současné době náš pedagogický tým čítá pět pedagogů, kteří se neustále vzdělávají a rozšiřují své obzory.

V roce 2020 jsme se pak posunuli k dalšímu obrovskému milníku – moje žádost o založení základní školy byla schválena Ministerstvem školství, tělovýchovy a mládeže a tak od školního roku 2021/2022 ke školce přibude i devítiletá základní škola. Principy základní školy budou stejné jako vyznáváme ve školce, na kterou budeme plně navazovat. Těšíme se na až 90 dětí z Humpolce a okolí, kteří ocení náš individuální přístup, badatelský způsob výuky, důraz na svobodnou volbu a ocenění kvalit každého dítěte.
Naší vizí je dlouhodobě propojovat školu se zahraničím, umožnit našim žákům poznávat svět díky výborné znalosti cizích jazyků, učit se z jiných kultur a přinášet nové poznatky zpět do našeho lokálního prostředí.

Vzdělání vnímám jako komplexní otevřený svět možností, ve kterém by se měly děti naučit samy pohybovat, nacházet své silné stránky, uvědomovat si odpovědnost za sebe a za svoji budoucnost a především najít samy sebe, poznat, kdy a v čem se cítí dobře a jsou šťastné a vědět, že dokáží cokoliv, co si budou přát.
K tomuto procesu náleží možnost volby, svoboda, odpovědnost, možnost sebehodnocení, sebereflexe, přiměřené výzvy, vykročení z komfortní zóny, komunikace, pokora, osobní nasazení, vytrvalost a odhodlání. Do budoucna budu ráda, když si dokážeme zachovat naši současnou filozofii a když se nám podaří nacházet další způsoby navazování zahraniční spolupráce.

Helena Kottová, zřizovatelka a ředitela MŠ a ZŠ Bambi