BAMBISCHOOL – Cesta po Evropě

Poslední zprávy z cest paní Heleny končily v italském Miláně. A právě z tohoto města bude celý dnešní příspěvek, tentokrát ryze ze školních lavic:
“V Miláně jsem navštívila veřejnou školu s počtem 4 budov a celkově cca 2000 žáky. Jmenuje se Primary School Papa Giovanni XXIII (Scuola Primaria Papa Giovanni XXIII) http://www.icb.edu.it/primaria-papa-giovanni-xxiii/ . Výuka zde probíhala převážně frontálně. Škola zařazuje kooperativní učení, kdy žáci spolupracují v týmu či jako pár. Hodnocení probíhá výhradně slovně. Vztah učitelů k žákům je vlídný. Škola se snaží o vytváření podporujícího prostředí a o individuální přístup pro každého žáka. Testují též metodu “senza zaino” podporující komunitní prostředí.
I přes neúprosný dril dětí je cítit nadšení a lásku učitelů k jejich práci.”
Projekt s názvem „Bambi v Evropě“ a číslem 2020-1-CZ01-KA101-077582 byl podpořen Evropskou unií v rámci programu Erasmus+. Projekt cílil především na rozvoj naší instituce, Mateřské školy a Základní školy Bambi v Humpolci. Prostřednictvím několika cest po Evropě a tzv. stínování („job shadowing“) našich pedagogů na různých evropských školách čerpáme inspiraci v zahraničí, sledujeme metody a formy práce kolegů v jiných zemích Evropy a ty nejlepší z nich implementujeme v naší MŠ a ZŠ. Projekt čítá 5 mobilit ve školách v Irsku, Německu, Španělsku a Itálii..
Jen pro doplnění ke známkování – v ZŠ Bambi známkujeme také výhradně slovně… Koho by k hodnocení na základních školách zajímal aktuální pohled, zde článek z 16. 3. : https://medium.seznam.cz/…/eduin-znamkovani-ma-na…