BAMBISCHOOL – Cesta po Evropě – díl 6.

“Návštěva prestižní Montessori školy MONTESSORI PALAU GIRONA ve městě Girona ve Španělsku byla domluvena až po cestě a mimo program Erasmus. Týden na exkurzi by nám nebyli schopni poskytnout, jelikož návštěv mají až příliš, ale tu kratší dobu jsem využila naplno… Škola byla založena před cca 50 lety rodiči čtyř dcer, které dnes školu vedou. Škola čítá cca 1200 dětí a studentů ve veku 0-18 let. Školné je 800 Euro měsíčně a některé děti dojíždí do školy až hodinu. Komplex budov zahrnuje tři bazény, několik hřišť, knihovnu i lesopark.
Obdivuhodné není jen zázemí školy, ale především samostatná práce dětí ve výuce. I když třída dětí ve veku 3-6 let zahrnovala přes 20 dětí, panoval zde naprostý klid, každé dítě pracovalo na něčem jiném a některé společně. Ve třídě dětí ve věku 6-9 let již bylo rušněji, děti seděly ve skupinkách, některé četly, jiné počítaly, u jednoho stolku seděl španělský učitel, který prezentoval nové téma pěti dětem, u jiného zase anglická rodilá mluvčí s jiným tématem. Během tříhodinového nerušeného bloku práce plynula jakoby sama. Ve vedlejší třídě pro děti ve věku 9-12 let byla situace obdobná. Každé dítě pracovalo dle svého zájmu s jiným tématem. Sledovat takovou práci dětí a pedagogů byla opravdu velká radost a inspirace. Možnost fotografovat zde byla omezená a tak se pro více obrázků můžete podívat na webové stránky školy https://www.montessori-palau.net/
Velice si vážím příležitosti tuto školu navštívit a doufám, že se sem budeme moci někdy vrátit. Jedna z nejvíce inspirativních škol, jaké jsem kdy navštívila.”