Červen v ZŠ Bambi

A jak vypadal měsíc červen ve škole? Učili jsme se, hodně, ale rozhodně ne jen v lavicích 🤫😊 Vyrazili jsme hned na několik exkurzí a výletů, za poznáním v našem nejbližším okolí, v Humpolci. Vlastně všude pěšky 👣
Navštívili jsme Muzeum Dr. Aleše Hrdličky; Školní statek Humpolec, botanickou zahradu; Městskou knihovnu v Humpolci,… 🐝🐄📙
a dozvěděli jsme se mnohé. A jako třešnička na dortu – s poslední anglickou hodinou na zmrzlinu do Stromovky 😃🍦🍦🍦