BAMBISCHOOL – Cesta po Evropě

Začátkem března 2023 vyrazila zřizovatelka školy Helena Kottová na dlouhou cestu Evropou, při které navštíví několik inspirativních základních škol.
Víme, že pokud chce člověk dosáhnout nejlepších cílů, jednou z efektivních cest je obklopování a inspirování se těmi, kteří už mají výsledky, zkušenosti, roky práce za sebou… A protože chceme, aby i ZŠ Bambi měla vysokou úroveň, byla dobrou školou s Montessori formou výuky, byla moderní a dostála evropským kvalitám, vyrazila Helena na tuto dobrodružnou cestu. Jsme hrdí na vedení školy s takovým akčním a odpovědným přístupem. A těšíme se na všechny inovace, které nás v ZŠ Bambi čekají 👏
Výprava má již předem domluvená zastavení v několika školách na území Německa, Itálie, Španělska… Všude zůstane několik dní, bude součástí běžné školní výuky, exkurzí, bude mluvit s vedením škol, pedagogy i žáky. A domů do Humpolce přiveze inspiraci toho nejlepšího ze školní výuky několika evropských států.
Do té doby Vás budeme o nevšední cestě za vzděláváním průběžně informovat na sociálních sítích 😊
V tuto chvíli je zřizovatelka a zakladatelka Bambi v Německu, ve škole BIBERKOR MONTESSORI SCHULE nedaleko Mnichova. Je to první navštívená škola.
https://www.montessori-biberkor-schule.de/ Kapacita školy je 900 žáků.
Projekt s názvem „Bambi v Evropě“ a číslem 2020-1-CZ01-KA101-077582 byl podpořen Evropskou unií v rámci programu Erasmus+. Projekt cílil především na rozvoj naší instituce, Mateřské školy a Základní školy Bambi v Humpolci. Prostřednictvím několika cest po Evropě a tzv. stínování („job shadowing“) našich pedagogů na různých evropských školách čerpáme inspiraci v zahraničí, sledujeme metody a formy práce kolegů v jiných zemích Evropy a ty nejlepší z nich implementujeme v naší MŠ a ZŠ. Projekt čítal 5 mobilit ve školách v Irsku, Německu, Španělsku a Itálii.
Držíme palce, těšíme se na další zprávy a přejeme šťastnou cestu ❤️
A děkujeme našemu partnerovi – AR servis – oficiální stránka – za spolehlivý vůz, který je dobrým parťákem na cestě 🙏