Děti strávily příjemný čas v Medou

Sdílíme příspěvek Medou:
Dlouholetá spolupráce se školkami nám přináší nejen spoustu radosti, ale především nám dává velký smysl!
Jsme rádi, že takto můžeme propojit svět dětí a lidí se zdravotním postižením a bourat tak bariéry a předsudky.
Dnes jsme v Medou přivítali děti z MŠ a ZŠ Bambi
Děkujeme tímto paním učitelkám za organizaci a projevenou důvěru!