Děti tvoří školní zahradu spolu se zahradní architektkou

🌳 Minulý čtvrtek proběhlo setkání žáků prvního a poté i druhého trojročí s paní Ing. Markétou Poláškovou, zahradní architektkou ze společnosti Ekovysočina, která je volně propojena s organizací Chaloupky o.p.s. Paní Polášková má na starost návrh školní zahrady, kterou jako škola máme v užívání jen několik měsíců a v tuto chvíli je již oplocená, ale nevybavená a pro žáky školy (a děti z dětské skupiny) nepřipravená.
🌳 A protože se chceme blížit co nejvíce přírodní školní zahradě, oslovili jsme právě Chaloupky o.p.s.
Prostředí ve škole vytváříme všichni společně. Vedení, učitelé i žáci. Paní Polášková tedy přivezla pár svých dosavadních návrhů, žáci dostali čas na samostatnou práci ve skupinách, aby se zamysleli, co by sami od zahrady očekávali, co by si tam přáli mít, a nakonec všichni své výstupy odprezentovali…
🌳 Nápady byly velmi pestré 😉. Paní architektka si odvezla řadu námětů, které do projektu citlivě zapracuje.
🌳Projekt školní přírodní zahrady ZŠ Bambi v Humpolci byl podpořen Krajem Vysočina – Fond Vysočiny z programu EKOLOGICKÁ VÝCHOVA A PŘÍRODA VYSOČINY 2023, podprogram C: Aktivní péče ve výši 22 400 Kč. Kraj Vysočina

Po dokončení projektu zahrady se postupně vrhneme na její realizaci, aby nejpozději v příštím školním roce mohla být žáky ZŠ i dětmi z dětské skupiny naplno využívána 🌳