Děti z MŠ i ZŠ navštívily oboru v nedalekých Rápoticích

V pátek 14. 1. proběhl společný výlet dětí ze školky i ze školy do Rápotic. Děti absolvovaly cestu autobusem, procházku po oboře s jeleny a kromě toho se dověděly mnoho zajímavostí o jejich chovu. Počasí nám přálo a všichni si to moc užili.