Dílničky pro nové školkové děti jsou u konce. Po zápisu má MŠ plnou kapacitu na příští rok

Máme za sebou již poslední dílničky pro zájemce o MŠ Bambi a pro nově přihlášené děti. Během čtyř dubnových čtvrtků jsme se setkávali ve složení: nové děti s rodiči a paní ředitelka Lucka s paní učitelkou Jennifer. Na každé setkání byly připravené aktivity, které měly dětem i rodičům představit prostředí školky, Montessori systém vedení dětí i různorodé pomůcky pro rozvíjení logického myšlení, kreativity či cítění určitého řádu a odpovědnosti…
Poslední dílničky byly provoněny výborným koláčem, který upekly děti za drobné pomoci dospělých 🙂.
Moc děkujeme rodičům a dětem za jejich účast na dílničkách a za vysoký zájem o školku 🙏, vážíme si toho ☺️
Ve středu 3. 5. 2023 ve školce proběhne zápis nových dětí a nás mrzí, že z kapacitních důvodů jsme nemohli přijmout všechny. Omlouváme se… Na nové děti se budeme moc těšit 😍