Čekají nás zahraniční stáže

Za jednu z nejúčinnějších forem zdokonalování se považujeme v naší školce a škole sdílení dobré praxe. Proto plánujeme vycestovat také na stáže do zahraničí, kde chceme nejen získat nové poznatky, ale také navázat dlouhodobou spolupráci. Plánujeme naši školku a školu otevřít lidem z různých zemí a našim dětem umožnit objevování cizích zemí díky rozličným výměnným pobytům.

Naše žádost o podporu cesty do zahraničí podaná již v únoru byla v černu 2020 schválena. Díky projektu Erasmus+ vycestuje náš pedagogický tým v následujících dvou letech do pěti evropských zemí. Čeká nás intenzivní příprava, vyhledání škol, navázání spolupráce – bude to stát mnoho úsilí, které však, jak věříme, přinese spoustu benefitů všem, kdo naši školku a školu navštěvují.