Montessori výchova a vzdělávání, exkurze v Irsku

Dvě ženy z nejužšího vedení MŠ a ZŠ Bambi strávily uplynulý týden v irském Dublinu na studijně pracovní návštěvě tamní montessori školky a školy zaměřené na děti od 3 do 12 let. https://childrenshouseprimary.ie/about-us/
Zkušenosti a know-how, jak to dělají jinde, jak jim co funguje, jaké pomůcky se jim osvědčily, to nás více než zajímá.
Montessori styl výchovy a vzdělávání nás už roky baví a dává nám smysl. Prostředí i principy ve školce, škole i v dětské skupině se tímto směrem snažíme vést a stále se v něm vzdělávat.
Pomůcky, vybavení, harmonogram dne, přístup k dětem, to vše má v montessori vzdělávání svá specifická pravidla. O nich je možné se více dozvědět na některém z našich seminářů, které několikrát do roka pořádáme (většinou pro rodiče nově příchozích dětí i pro veřejnost).
Montessori výchova a vzdělávání podporuje tvořivého ducha, svobodný rozvoj, vede k samostatnosti dětí, k odpovědnosti. Výchovný systém Marie Montessori je založen na takovém pohledu na dítě, který jej chápe jako aktivní bytost schopnou koncentrace, která umí samostatně budovat vlastní individuální osobnost, jestliže má k dispozici pedagogicky připravené prostředí.
Už se těšíme, až to, co si vezeme z Irska, začneme aktivně používat tady u nás, v Humpolci 🤗 🇮🇪 🇨🇿

Projekt s názvem „Bambi v Evropě“ a číslem 2020-1-CZ01-KA101-077582 byl podpořen Evropskou unií v rámci programu Erasmus+. Projekt cílil především na rozvoj naší instituce, Mateřské školy a Základní školy Bambi v Humpolci. Prostřednictvím několika cest po Evropě a tzv. stínování („job shadowing“) našich pedagogů na různých evropských školách jsme čerpali inspiraci v zahraničí, sledovali metody a formy práce kolegů v jiných zemích Evropy a ty nejlepší z nich implementujeme v naší MŠ a ZŠ. Projekt čítal 5 mobilit ve školách v Irsku, Německu, Španělsku a Itálii.