Nahlédnutí do výuky v ZŠ – propojování předmětů v praxi

…malá ukázka projektové výuky v naší ZŠ 🙂… jak např. propojit dějepis, výtvarku a angličtinu? 🤫😉
Žáci se seznámili s novou výtvarnou technikou, která se připisuje francouzskému malíři jménem Georges Seurat… Jde o tzv. pointilismus – skládání obrazu z malých barevných bodů. Mluvili o něm, jeho životě, době, a to převážně anglicky… a pak si tuto techniku vyzkoušeli na vlastních výkresech.
Kdybyste se chtěli také dovědět něco blíže o tomto malíři, připojujeme odkaz 😉: https://cs.wikipedia.org/wiki/Georges_Seurat