Návštěva knihovny

V úterý 17.9. jsme byli s dětmi z horní třídy pozváni na milou akci pořádanou v rámci MAP Humpolec nazvanou pohádky I.M.Jirouse. Milá paní knihovnice z dětského oddělení nejprve četla úryvek z dětské knihy „Magor dětem“. Po přečtení příběhu děti odpovídaly na dotazy související s příběhem. Děti byly velmi bystré a pozorné, na všechny dotazy dokázaly odpovědět, a tak bylo vidno, že čtení věnovaly pozornost. Následně byly připraveny úkoly spojené s poznáváním barev, tvarů, prostorovou orientací, počítáním a spoluprací. Program si děti užily a následně ocenily možnost navštívit dětské oddělení místní knihovny, kde si prohlédly knížky dle vlastního zájmu. Každý pak obdržel skřítka z papíru, který rodičům napoví, kdy je otevřena místní knihovna, kterou si děti velmi užily. Budeme se těšit někdy příště.