Návštěva kostela

Minulý týden v pátek 6. 1. 2017 na Tři krále jsme se vydali s dětmi na prohlídku výzdoby kostela. Následující pondělí už měli stromečky odstrojovat, tak jsme to stihli akorát.

Vyrazili jsme o chvíli dříve, tak jsme se procházeli po městě, abychom nezmrzli před kostelem. Před námi totiž na prohlídku byly objednány děti ze základní školy Hálkova. Když jsme se konečně dočkali, tak jsme se zatím sami mohli pohybovat v okolí betléma a prohlíželi jsme ozdobené stromečky. Důkladně jsme si prohlédli celý betlém a velký důraz jsme dali na Tři krále. Zopakovali jsme si, jak se jmenují a prohlédli si, co nesou Ježíškovi. Pak jsme si sedli spořádaně do lavic a čekali jsme na pani, která ještě ukazovala velkým dětem ze ZŠ varhany. Když jsme se konečně dočkali paní Vrzákové, děti už byly dost neklidné a výklad o Třech králích, poslouchalo pár větších dětí. Nakonec jsme dostali krátký výklad o obrazech na stěnách kostela a pomalu se začali přesouvat ke dveřím kostela. Paní Vrzákové jsme moc poděkovali za čas, který nám věnovala, a domluvili si návštěvu zase za rok. Venku nás čekala šílená zima, tak jsme celý kopeček dolů k policejní stanici utíkali. Po cestě jsme zjistili, že malý Páťa ztratil rukavici, tak paní učitelka Péťa běžela kousek zpátky ji najít. Nemusela ale utíkat daleko a rukavici brzy našla. Do školky jsme dorazili všichni hodně vymrzlí, ale plní zážitků z kostela.