Návštěva Medou s besídkou

Tento čtvrtek jsme se po svačině slavnostně oblékli a šli ukázat naší besídku i kamarádkům z Medou. Ti nás přivítali s písničkami z pohádek a s koledami – krásně je při zpívání doprovázel pan Žaloudek na kytaru i na housle. Někteří z nás písničky znali a tak jsme jim pomáhali ve zpěvu. Potom přišla řada na nás, abychom předvedli, co dovedeme. Zpívali jsme anglicky i česky a ukázali plno básniček. Nakonec jsme si společně ještě zazpívali koledy. Za naše vystoupení jsme dostali sladké perníčky, my jsme do Medou zase přinesli vánoční přání s pečeným čajem naší výroby.

Co jsme ale nečekali, bylo překvapení, které si pro nás Medou přichystalo – klaun! Byl velmi legrační a my jsme se nemohli přestat smát. Nevěděl, jak si obout boty, nasazoval si je na ruce, nebo s nimi volal, nakonec i chodil po rukou. Moc jsme se nasmáli a jako poděkování jsme mu zazpívali naši novou anglickou písničku After a While a klaun zmizel. Domluvili jsme se ale, že mu nakreslíme obrázky a pošleme mu je, aby se za námi přišel podívat, klidně i do školky.

Popřáli jsme si příjemné Vánoce, moc jsme poděkovali za pozvání a už teď se těšíme na další shledání. A také na klauna! Snad ho brzy zase uvidíme. 🙂