Návštěva muzea

Tento týden v úterý 27. 6. 2017 jsme si udělali procházku do muzea, kde byla výstava žáků výtvarného oboru ZUŠ „Recyklohraní“. Sešli jsme se ve školce, nasvačili se a už nám nic nebránilo vyrazit. Cesta nám rychle utekla. Před vstupem do muzea, jsme si řekli, jaká pravidla se v muzeu dodržují. Při vstupu do budovy nás uvítala milá paní, kterou jsme nahlas pozdravili. Na výstavě jsme mohli vidět zvířátka, postavičky, pohádkové bytosti a další příšerky, které děti ze ZUŠ vyrobily z plastů. Všem dětem se výstava líbila a každého zaujalo něco jiného. Když jsme si vše prohlédli, tak jsme ještě navštívili zahradu za muzeem, kde byla připravená naučná trasa o rostlinách, bylinkách a zvířátkách. Děti se proběhly a pomalu jsme se chystali do školky, kde nás čekal oběd.

Myslím si, že to bylo příjemně strávené dopoledne, které si děti užily.