Návštěva očního lékaře ve školce

Ve třech uplynulých týdnech jsme si s dětmi povídali na téma povolání a s tímto jsme oslovili i Vás rodiče, aby jste k nám do školky přišli popovídat o své profesi, aby si tak děti mohly udělat představu co vše v práci děláte.

Jsme rádi, že této nabídky využil právě tatínek Davídka a Sárinky Mudr. Jiří Štern jenž pracuje jako oční lékař a přišel k nám do školky pohovořit nejen o své práci. Svoji návštěvu pojal vskutku odpovědně a do třídy vstoupil v bílém plášti a lékařských přezůvkách. Dětí se dotázal na vliv dobré stravy na jejich zrak, načež všechny děti nadšeně sdělovaly, že mají rády mrkev . Dále došla zmínka i na toliko zmiňovanou škodlivost sledování tabletů a televize v dětském věku přičemž se došlo k závěru, že sice neškodí tolik, kolik by se mohlo zdát, ale že škodlivost spočívá spíše v úbytku času v přírodě a bystření zraku pohledem do krajiny. Na závěr jsme si popovídali o nošení slunečních brýlí a jejich funkci. Děti byly poučeny o škodlivosti přímého pohledu do slunce.

Dodatečně panu doktorovi jménem dětí ještě jednou děkujeme za jeho milou návštěvu