Návštěva z Pavlova

V pondělí 14. 5. za námi přijela paní Kuncová ze záchranné stanice Pavlova. Paní Kuncová nám přivezla ukázat několik druhů vajíček. Různě barevná a různě velká vajíčka. Mohli jsme s dětmi hádat, která vajíčka patří jakému zvířeti. Pak se přišla ukázat naše zvířátka. Bohuš se ukázal a bylo jasno, že je to skutečně kohout, podle výrazného červeného hřebínku. Paní Kuncová nám přivezla také kuřátka, ale byla ještě hodně maličká a také mělo každé jinou barvu. Mohli jsme si kuřátka i pochovat a pohladit. A pak nám ještě přivezla ukázat malá morčátka, ty jsme si mohli také pochovat. Dozvěděli jsme se spoustu nových zajímavých informací a protože bylo krásně, mohly jsme celý program shlédnout na zahradě. Těšíme se na příště, máme slíbený program o stopách zvířat. 🙂