Návštěva ZŠ Hálkova a zástupci obou ZŠ ve školce

V úterý 14. 3. 2017 jsme se s předškoláky vypravili na návštěvu ZŠ Hálkova. Moc jsme se těšili a tak nám cesta utíkala velmi rychle. Ve škole už na nás čekala paní učitelka. Byla milá a ukázala nám, kde si můžeme odložit bundy, aby nám nebylo teplo. Potkali jsme tam naše kamarádky, které už chodí do 1. třídy, Jůlinku, Sofinku a Terezku a tak jsme se jich mohli zeptat, jak se jim ve škole líbí, zda tam mají kamarády a zda za námi do školy přijdou na návštěvu. Pak si děti šly vyzkoušet hodinu ve škole. Posadily se do lavic ke starším dětem, společně počítali, psali písmenka a povídali si o nich. Na památku potom ještě dostaly brčkovou velrybku. J

Odpoledne přišel do školky pan ředitel Strnad ze ZŠ Hálkova a zástupkyně ředitele ZŠ Hradské paní Kostřicová. Přišly také maminky všech předškoláků. Povídali jsme si o zápisech do          1. tříd, o potřebných dokumentech o nástupu do základní školy a o všem co maminky zajímalo. Doufám, že bylo toto setkání pro všechny přítomné přínosné. Jsme velmi rádi za účast všech.