Oslavili jsme příchod tří králů a společně navštívili humpolecký kostel

Ve školce i ve čtvrteční dětské skupince (probíhající v budově ZŠ Bambi) si děti během prvního týdne nového roku vyráběly koruny králů Kašpara, Melichara a Baltazara, zdobily je, zpívaly tříkrálovou koledu a seznamovaly se s celým příběhem tří králů, kteří se přišli poklonit Ježíškovi.
Ve středu 5. ledna se děti ze školky i ze školy vydaly společně do kostela prohlédnout si dočasně instalovaný Betlém.