Pasování předškoláků v MŠ

Pasování předškoláků. Krásná, chvílemi dojemná, slavnostní událost, která proběhla na konci června na zahradě školky. Z našich předškoláků se stávají školáci, prvňáčci. 😪🤗🙏
Na slavnost si děti připravily kulturní program pro rodiče, celá akce se nesla v příjemné letní atmosféře.
Odcházejícím dětem do nové životní etapy ze srdce přejeme mnoho štěstí 🍀 a rodičům děkujeme za důvěru a plnou součinnost. Ať se daří 😍