Ponk pro rozvoj manuální zručnosti a lásky k technice

Jak je u nás dobrým zvykem, děti se učí na praktických příkladech ze života. Učení hrou je baví. Proto jsme zahradu rozšířili o další prvek – pracovní ponk. Na něm si děti osvojují technické dovedností a kladné postoje k technice. Rozvíjí schopnost řešení problémů, tvůrčí myšlení, vnímání shod a rozdílů předmětů, vnímání struktury předmětů, poznávání přírodních zákonitostí, vytrvalost, rozhodnost, cílevědomost, kooperaci…. Těšíme se, co společně vytvoříme! Materiály pro výrobu z vašich rodinných dílen vítáme 🙂