Předškoláci v knihovně

Dne 5. 3. 2018 jsme se s předškoláky vydali do knihovny, kde pro nás paní knihovnice připravila zajímavý dopolední program. Nejprve se děti posadily na připravené polštářky a poté jim paní knihovnice přečetla příběh o skřítcích knihovníčcích, kteří dbají na to, aby v knihovně byl nejen pořádek, ale aby děti vracely knihy neponičené, nepolité a nijak znehodnocené. Věřte tomu nebo ne, v příběhu byl jeden kluk, se kterým skřítek musel jít domů, aby na něj dohlédl, protože se k zapůjčeným knihám nechoval tak, jak se patří. Děti pozorně poslouchaly a slíbily, že knihy budou vracet zpět d knihovny a budou dávat pozor, aby je neponičily. Paní knihovnice dětem za odměnu ukázala, jak se knihy v knihovně třídí: podle barev (červená, žlutá, modrá, zelená; ale také podle obrázků, písmen nebo čísel). Každé z dětí dostalo od paní knihovnice jednu knihu, kterou si mohlo samo zařadit podle předešlých instrukcí. Dětem se velice dařilo a nemohly se dočkat, až si budou moci prohlédnout celou knihovnu. Dalším úkolem pro děti bylo to, aby si vybraly knihu, která je zaujala, a následně si s ní mohly sednout někam, kde se cítily příjemně a listovat si v ní.