Program O2 Chytrá škola

„Podpořeno z programu O2 Chytrá škola.“
…tak se jmenuje program, do kterého se letos jako škola poprvé zapojujeme a na jehož realizaci jsme v nedávné době získali dotaci.
Máme z toho velkou radost – celkově bylo podáno 213 žádostí a uspělo jich 62. Na Vysočině jsme mezi čtyřmi úspěšnými školami.
V rámci následujícího roku využijeme služby odborníka na digitální svět pana Jana Kršňáka z projektu Digiděti https://digideti.cz/, který k nám bude jezdit na projektové dny (s žáky) a besedy (s pedagogy i rodiči) s tématy:
– bezpečí na internetu
– mediální a informační gramotnost
– digitální technologie ve výuce
– harmonie onlinového a offlinového světa (jak to např. nastavit doma)
– hoaxy a fake news na internetu, základy kritického myšlení
a podobně.
Ve dnech 26. a 27. 4. proběhne první dvoudenní akce u nás ve škole. Během dopolední budou uskutečněny projektové dny pro žáky, odpoledne 26. proběhne beseda pro rodiče, odpoledne 27. pak beseda pro učitelský sbor. To bude první část projektu, který v dalších měsících na dubnové dny naváže a k probraným tématům se budeme opět vracet a navazovat na ně.
Na besedu ve středu 26. 4. srdečně zveme rodiče žáků školy i rodiče školkových dětí. Pro náš přehled prosíme o přihlášení na tomto odkazu.
Zaměření programu vnímáme jako velmi užitečné a pro současnou dobu moc potřebné jak pro děti samotné, tak pro školní výuku a práci učitelů, tak také pro rodiče a fungování v domácím prostředí. 🙏