Projekt O2 Chytrá škola v ZŠ Bambi

💡💻 Jak už jsme se tady v předchozích měsících párkrát zmínili, ZŠ Bambi byla začátkem roku 2023 podpořena nadací Nadace O2 v projektu O2 Chytrá škola. 💻
💡Projekt zahrnuje několik cyklů přednášek externisty Mgr. Jana Kršňáka, autora projektu a knihy Digiděti. Jan Kršňák byl pár dní v ZŠ Bambi v dubnu 2023, pro žáky připravil projektová dopoledne na téma bezpečnosti na internetu (a souvisejících), pro rodiče vedl poutavou odpolední besedu a další diskusní odpoledne měl pro pedagogický sbor. Obdobnou šňůru cenného povídání s panem Kršňákem máme na letošní podzim naplánovanou na začátek listopadu.
💡Kromě toho však ve škole projekt běží i sám o sobě, resp. se zapojením všech pedagogů i žáků. Během září si učitelé všech trojročí pro své žáky připravili hned několik témat. Podklady – metodické listy, příručky, videa, kvízy, apod. – jsou volně k dispozici na www.o2chytraskola.cz , převážně odtud je učitelé čerpali.
A témata, kterým se škola v září věnovala? 💻
💡Online bezpečnost,
💡Mediální gramotnost,
💡Fake news, Hoaxy,
💡V digitálním světě: Pravda nebo ne?
💡Reklama,
💡Online hry, Hesla, Ochrana wifi