Rozsvícení vánočního stromečku v MŠ Bambi Kindergarten

Dne 30. 11. 2017 se ve školce peklo vánočních cukroví z plných sil. Předškoláci ve spolupráci s učiteli upekli například pracny nebo perníčky. Tento předvánoční shon v MŠ Bambi byl z důvodu příprav na večerní rozsvícení vánočního stromečku, který má školka na své zahradě. Stromeček nám opět poporostl, a tak jsme zorganizovali i jeho přizdobení. Špičku stromečku ozdobila i hvězda. Pro předvánoční atmosféru a lepší prožitek z večerního dýchánku jsme oslovili muzikanty ze ZUŠ Gustava Mahlera, kteří nám pod vedením zkušeného dirigenta zahráli vánoční koledy, které byly završeny rozsvícením stromečku. Této akce se zúčastnilo spoustu rodičů a dětmi, kteří do školky pravidelně docházejí a potěšila nás i návštěva těch, kteří již navštěvují základní školu a přišli zavzpomínat. V nabídce občerstvení bylo nejen zmíněné cukroví, které pekli děti, ale i rodiče pro naši akci upekli spoustu dobrot. Byla zde také možnost opečených špekáčků a klobás s chlebem. K pití byl nabízen čaj, káva a punč. Velké díky patří i klientům Medou, kteří se svým stánkem obohatili program a naši hosti si mohli zakoupit nazdobené perníčky, nejrůznější ozdoby a spoustu dalších drobných dárečků. Poděkování patří i Hodině H a dobrovolníkům, kteří ve svém stánku též nabízeli předměty ke koupi. V neposlední řadě patří velký dík i celému týmu MŠ Bambi.