Seznamovací dubnové dílničky v MŠ Bambi pro nové děti – pokračování

Dílničky pro zájemce o MŠ Bambi a pro nově přihlášené děti jsou v plném proudu. Minulý týden (viz níže) se děti, za pomoci paní ředitelky Lucky, paní učitelky Jennifer a také rodičů seznamovaly především s hravou a samostatnou přípravou svačinek 🍎🥚🍞, nyní se pozornost dětí zaměřila především na práci s Montessori pomůckami 💡. Ty jsou trochu jiné, než běžné hračky, vedou děti mimo jiné k rozvoji motoriky, k základům logického uvažování, k respektování vlastního prostoru a prostoru ostatních dětí při dané činnosti,… Kromě toho nechybělo ani prolézání hradu nebo běhání po zahradě, i když počasí zrovna nepřálo 🙂
Montessori vzdělávání dětí je jedním (ne však jediným) stavebním kamenem našich principů chodu školky. Mezi další patří např. citlivý a individuální přístup ke každému dítěti, běžná komunikace v angličtině s rodilými mluvčími, které u nás učí, vedení dětí ke sportu (plavání, bruslení, tenis, tělocvična – cvičení s nářadím), každodenní pobyt venku a časté výlety…
Děkujeme rodičům, že s dětmi na dílničky pravidelně přicházejí 🙏