Seznamovací dubnové dílničky v MŠ Bambi pro nové děti

Ve školce proběhly první Dílničky pro zájemce o MŠ Bambi a pro nově přihlášené děti. Děti se během nich postupně seznamují s prostředím školky, zažívají paní učitelky, běhají po školkové zahradě… A k tomu je na každou že čtyř dubnových dílniček připraven zajímavý program, který děti i rodiče uvede blíže k systému Montessori výuky. Dnes například si děti připravovaly různorodé svačinky. Menší děti krájely zeleninu a ovoce, rozdělovaly je na talíře, větší děti dostaly za úkol připravit vajíčkovou pomazánku… nedílnou součástí aktivit je i řádný úklid, takže ani umývání nádobí děti neminulo 🙂.
Všem děkujeme za účast, milou společnost dětí i rodičů a budeme se těšit zase příště 🤗
(Kdo jste nebyli a máte chuť vyrazit, prihlaste se, prosím, přes registrační formulář v události výše)
#dilnickyprodeti #montessori #humpolec #bambischool

Souhrnné informace:
Srdečně zveme nové děti/zájemce o MŠ Bambi a jejich rodiče k účasti v rámci série čtyř setkání ve školce Bambi v Humpolci.
Dílničky v MŠ proběhnou každý čtvrtek v dubnu, tedy 6., 13. 20. a 27. 4. vždy od 16.00 do 17.00 hodin na adrese MŠ Bambi – Školní 594, Humpolec.
Zaměření setkání jsou (převážně Montessori) dílničky, tedy práce a hra s pomůckami, seznámení dětí a rodičů s prostředím školky, samozřejmostí je možnost popovídání si s paní ředitelkou a učitelkami – průvodkyněmi, poznání dalších dětí, které se od září 2023 do naší školky chystají. Pokud Vás zajímá trochu jiný směr předškolního vzdělávání nebo už jste rozhodnuti zapsat své dítě do MŠ Bambi, přijďte s námi, prosím, strávit dubnová čtvrteční odpoledne 🙂.
Našimi prioritami ve výchově a vzdělávání dětí je individuální přístup, Montessori směřování, vedení dětí k samostatnosti, přirozená komunikace v angličtině (v obou třídách MŠ Bambi učí rodilé mluvčí – jedna z Velké Británie, jedna z Irska), vedení dětí k pohybu a sportu a bohatá škála výletů a exkurzí během celého roku.
Pro více informací můžete sledovat náš web https://bambischool.cz/,
Facebook https://www.facebook.com/bambikindergarten nebo Instagram https://www.instagram.com/ms_zs_bambi/
Zápis dětí do MŠ proběhne až po skončení všech dílniček – 3. 5. 2023.
Abychom měli určitý přehled o účasti a mohli se podle toho připravit, poprosili bychom Vás o vyplnění krátkého přihlašovacího formuláře na dílničky: zde

Na všechny se moc těšíme 🙂