Sférické kino ve škole

Koncem dubna jsme ve škole přivítali sférické kino. Obrovská nafukovací kopule naplnila skoro celou velkou učebnu až po strop a vždy na cca 30 minut pohltila postupně dvě skupiny dětí. Film o podmořském světě viděli nejdříve žáci školy a následně i děti ze školky. Nevšední zážitek si všichni moc užili 🙏👧🧒
Pár slov o filmech ze sférického kina přímo z webu sferickekino.cz:
Sferické kino s promítacím systémem povzbuzuje dítě k absorbování co nejvíce informací. Není to jen “suchá” teorie, děti informace lépe přijímají a zapamatují si je, když jsou jim předkládány formou působivých záběrů, zvukových efektů, dobře zapamatovatelným hlasem a v zajímavém 360° formátu.
Film nejen láká diváky do zajímavějšího světa, ale i předá mnoho informací, které si lidé zapamatují mnohem lépe než při sledování filmu v televizi či klasickém kině.