Školení učitelů na formativní hodnocení

📖 Nejen žáci procházejí inovativním vzděláváním a nejen pro výuku žáků sledujeme nejzajímavější novinky, které do školy přinášíme.
📖 I učitelé ZŠ MŠ a ZŠ Bambi se často školí, jezdí na kurzy či zveme školitele k nám do školy. Tak to bylo i koncem září během intenzivního školení pro celý pedagogický sbor na téma FORMATIVNÍ HODNOCENÍ. V ZŠ Bambi se žáci nehodnotí známkami, ale dostávají slovní hodnocení. Formativní hodnocení je ale široké téma, nejde jen o eliminaci známek…
📖 Pár stručných vět o formativním hodnocení z webu EDUin https://www.eduin.cz/…/formativni-hodnoceni-je-skvely…/ : “Formativní hodnocení je takové hodnocení, které probíhá během učení a přináší žákům užitečnou informaci v průběhu vzdělávacího procesu. Důležité je, aby do hodnocení byli zapojeni i žáci samotní.
Stejně tak pomáhá v práci učitelům. Učitel jeho prostřednictvím zjišťuje, co se žák opravdu naučil a podle toho se rozhoduje o dalším postupu.”