Sportovní den s Medou a Astrou

V pondělí 13. 6. 2016 jsme se dočkali sportovního dopoledne, na které jsme se dlouho těšili. Kamarádi, s tetami z Medou, pro nás připravili mnoho rozličných sportovních a dovednostních disciplín, soutěží a her.  Zahráli nám také na kytaru, se kterou jsme si zazpívali několik písniček. Podívat se na nás přišly také babičky z Astry.

Počasí nás trochu strašilo, v jednu chvíli na pár minut začalo pršet, ale jak rychle začalo, tak rychle přestalo.

Babičky se posadily, občerstvily se a pozorovaly soutěžní úsilí dětí.

Děti plnily úkoly a nakonec za všechny splněná stanoviště a získaná razítka dostaly od  kamarádů a tet z Medou krásné diplomy a sladkou odměnu.

I když bylo pod mrakem, společné dopoledne nám prozářilo den i tváře energií a radostí. Propojení dětí, handicapovaných klientů medou a seniorů z Astry bylo úžasnou a radostnou zkušeností, kterou v budoucnu budeme jistě opakovat.