Jennifer Elliott Novak

Učitelka angličtiny MŠ a ZŠ

Jennifer je rodilou mluvčí angličtiny, pochází z Irska. Od roku 2011 žije se svým manželem a dětmi v Čechách, aktuálně v Havlíčkově Brodě. Pracuje jako učitelka v MŠ i ZŠ, její hlavní doménou je samozřejmě právě angličtina. Jennifer mimo jiné úspěšně prošla dlouhodobým certifikovaným kurzem zaměřeným na profesionální Montessori pedagogiku. Dle Montessori principů vede svou třídu mladších dětí ve školce. Kromě toho je Jennifer lektorkou kroužku Cambridge angličtiny pro žáky 2. – 4. tříd. Kroužek je určen jak pro naše žáky ze ZŠ, tak pro děti z jiných škol, a zaměřuje se na postupnou přípravu dětí k mezinárodně uznávaným zkouškám z anglického jazyka.

“Having studied to be a teacher and having worked as a teacher in Ireland, I am excited to be back in the classroom after having been at home for the last few years with my own 3 children.
I have always loved working with children – it is so rewarding to me to see them learn new things and become more independent and confident. My hope is to help instill in the kids a love of learning, especially a love of learning English. My aim is to motivate them to want to learn more and more English as well as develop their confidence in English. I really enjoy coming up with creative ways to help them learn so that they have fun while learning.”