Boris Konvalina

Učitel v ZŠ

Jsem učitelem dějepisu, občanské výchovy a zeměpisu. Baví mě propojovat současné dění s tím minulým, protože se tak děti dokážou lépe orientovat v dnešním světě a současně se
poučit z toho minulého. Žáky se snažím vést k zájmu o probíraná témata a následnému hlubšímu samostudiu.

Mimo ZŠ Bambi učím ještě na komunitní škole v Praze, kde také žiji se svojí manželkou.

S učením jsem začal při studiu na VŠ, kdy jsem se začal živit jako soukromý učitel. Od roku 2021 působím v komunitní škole v Praze, kde jsem si zamiloval alternativní způsoby vzdělávání. Nejvíce jsem začal oceňovat individuální přístup k žákům, kteří se mohli rozvíjet podle svých potřeb a možností. Odtud byl jenom krok k montessori pedagogice, která mě svojí filozofií nadchla.

Mimo školu miluji četbu, dlouhé túry, cestování po památkách a pečení.