Lucie Kroupová Maršíková

Ředitelka MŠ a ZŠ

lucie.kroupova@bambischool.cz

„V mateřské škole Bambi působím již čtvrtým rokem. Práce s dětmi mne velmi baví a naplňuje. Absolvovala jsem diplomový montessori kurz pro děti ve věku 3 – 6 let. Díky tomuto kurzu jsem si rozšířila znalosti pro práci s dětmi této věkové skupiny a mohu je cíleně využívat ke své každodenní činnosti v MŠ a být tak dětem inspirujícím průvodcem. Dále jsem absolvovala kurzy jógy pro děti a několik seminářů zaměřených pro práci s dětmi s odlišnostmi. Při práci s dětmi se zaměřuji na jejich individuální potřeby a na to, aby si každé dítě dokázalo samo ohlídat své hranice a aby dokázalo respektovat hranice ostatních. Děti vedu k mírovému a slušnému jednání. Sama se věnuji osobnostnímu rozvoji, který je velmi důležitý nejen pro práci s dětmi. Mám ráda výtvarnou a hudební výchovu. Ve volném čase se věnuji četbě knih, chodím běhat a otužuji se.“