Tři králové

Tři králové

S dětmi jsme se na svátek Tří králů naučily koledu „ My tři králové“. Děti se koledu učily s chutí a zpěv jim šel velmi dobře. I přesto, že svátek Tří králů se slaví 6.1., s dětmi jsme měly domluveno, že půjdeme zazpívat babičkám a dědečkům do vedlejší Astry o něco později v pátek 8.1.. Koronavirová omezení nám nedovolila jít do prostor Astry, a tak jsme si užily zpívání zvenku, před otevřenými okny. Děti se celý týden moc těšily. Paní učitelka Dáša byla tak hodná a na faře obstarala pro děti hábity Třech králů. Děti si k nim z papíru vyrobily koruny. Do kostýmů se chtěli obléknout skoro všechny děti a vypadaly opravdu kouzelně. Babičky i přes to, že se jich v Astře sešlo jen velice málo byli spokojené, s dětmi jsme zazpívaly i některé Vánoční koledy, sice to bylo opožděně, ale nikomu to nevadilo a babičky se k dětem se zpěvem přidaly. Myslím, že celou akci jsme si i přes omezení všichni užily.