Tři králové

Svátek tří králů se v letošním roce podařilo pojmout velmi mile. Po brzké svačince jsme se s dětmi vypravili na domluvenou prohlídku kostela sv.Mikuláše v Humpolci, kde si děti vyslechly povídání pana faráře o významu vánoc a kde se měly možnost seznámit s jednotlivými postavami betléma. Prohlédli jsme si kostel a vydali se na cestu zpět do školky, kde jsme si přečetli krátký příběh o třech králích, zazpívali jsme si tříkrálovou koledu a na závěr si všechny děti vyrobily svoji vlastní korunu v které odešly domů. V sobotu se pak některé děti zůčastnili živého betléma na náměstí v Humpolci a měly možnost sledovat, jak se tříkrálové skupiny vydávají na svoji sbírku.
Tato akce byla milým zakončením vánočních svátků a přívětivým vstupem do nového roku.