VÁNOČNÍ BESÍDKA + TVOŘENÍ

Ve čtvrtek 1. 12. 2016 nás ráno čekalo při pohledu z okna velké překvapení. Napadlo spousty sněhu. Děti přicházely do školky s jiskřičkami v očích.  Moc se všichni těšily na pobyt venku, na dovádění ve sněhu. Nejprve jsme při svačince oslavili páté narozeniny Teušky, pak jsme si zkusili celou besídku a konečně jsme mohli vyrazit na zahradu. Všichni jsme si užívali radovánky se sněhem. Některé děti se koulovaly, jiné zkoušely postavit sněhuláka a některé děti dělaly andělíčky ve sněhu. Čas nám ale rychle utekl a museli jsme se vrátit do školky na oběd na špagety.  Rychle jsme se naobědvali a chvátali si pořádně odpočinout, protože nás čekala vánoční besídka pro rodiče. Nechali jsme děti spát o chvilku déle, nasvačily se v pyžamkách a postupně se všichni převlékaly do svátečního oblečení. Dlouhou chvíli dětem jsme zkrátili tím, že jsme jim pustili pohádku.  I pani učitelky měly chvilku se nachystat, připravit vše potřebné a mohlo se začít. Rodiče se postupně scházeli a rovnali se v horní třídě. Besídku si děti moc užily a snažily se předvést vše, co se od září naučily. Odměnou za každou básničku či písničku byl pro děti ohromný potlesk. Na konci jsme si zazpívali koledy a děti předaly rodičům přáníčko a malý dáreček – vánoční pečený čaj. Poté jsme se rozdělili na tvoření do obou tříd – velké děti nahoře, malé dole. Rodičům jsme nabídli malé vánoční občerstvení a mohlo začít tvoření. Všichni měli možnost využít vlastní fantazii, ale měli od nás připravené i nějaké náměty na tvoření. Věříme, že si všichni odpočinuli od každodenního shonu a příjemně se naladili na nadcházející svátky Vánoc. Budeme se těšit na další společné akce.