Vánoční besídka

Ve středu 13. a ve čtvrtek 14. prosince proběhla u nás ve školce vánoční besídka pro maminky a tatínky. Besídku jsme poctivě trénovali, a proto nervozita nebyla na místě Od rána se děti scházely ve výborné náladě. Každý se chtěl předvést. Po spinkání jsme šli na svačinu v pyžamech, což se dětem moc líbilo. Děti, které byly nasvačené, se šly pomalu převlékat do „malé“ třídy do svátečního oblečení, které měly od maminek nachystané. Některé děti potřebovaly s oblékáním pomoci. Paní učitelky česaly holčičkám vlásky, páni učitelé upravovali chlapcům kravaty a motýlky. Kolem čtvrté hodiny se začali scházet rodiče do „velké“ třídy, kde už bylo všechno nachystané. Děti už se nemohly dočkat a tak jsme šli pomalu na to. Při příchodu každý hledal svou maminku a tatínka, aby jim mohl zamávat. Po první písničce přišel od rodičů veliký potlesk, který děti moc potěšil a povzbudil. Na podiu se střídaly jak větší, tak i menší děti a myslím si, že si to každý moc užíval. Vetší děti měly secvičené představení „Ať žijí duchové“, které mělo velký úspěch. Nezapomněli jsme ani na několik koled, které si rodiče zazpívali s námi. Na závěr představení jsme měli společnou písničku, kterou zpívaly jak děti, tak i učitelé.

Po besídce bylo připraveno vánoční tvoření s malým občerstvením, na které se mohli zdržet všichni rodiče s dětmi. Mnoho rodičů za námi přišlo a poděkovalo nám za krásnou besídku, což nám dodalo mnoho energie do další práce.

Myslím si, že celá besídka se moc povedla a děti si jí moc užily. Musím pochválit všechny děti, protože byly jedním slovem úžasné.