Vydali jsme Učebnici cirkulární ekonomiky

S velkou radostí jsme v polovině září převzali vytištěnou, ještě voňavou, úplně novou, a hlavně naši! UČEBNICI CIRKULÁRNÍ EKONOMIKY 😍🥳🤩👏👏👏
S týmem mnoha odborníků jsme sestavili učebnici, která žákům základních škol představí hlavní oblasti odpovědného přístupu k životnímu prostředí, dá mnoho tipů jak pouze nespotřebovávat, ne jen recyklovat, ale rovnou cirkulovat. 115 stran fundovaného textu, doplňujících obrázků, schémat, zajímavých a poučných úkolů pro děti i jejich průvodce. 🙏 Ve fotografiích jen malá ochutnávka z nové knihy.
Ve škole mnohá témata cirkulární ekonomiky, která v knížce zaznívají, už dlouho učíme a žijeme. Vyrobili jsme si vermikompostér s žížalami, většina nábytku ve škole je z vyřazených a nápaditě opravených kusů nábytku kanceláří nebo obchodů, před školou máme zeleninu ve vyvýšených záhonech vyrobených z dávno vyřazených desek. V záhonech kompost ze zbytků potravin, slupek od ovoce a zeleniny, atd.
Nicméně až nyní držíme v ruce publikaci, která shrnuje nejpalčivější oblasti lidské spotřeby a dává zábavný a nenásilný návod k tomu, jak alespoň některé kroky dělat v duchu udržitelné cirkularity 🙂🙏

Na vydání učebnice přímo navazuje již dříve avizovaná Letní škola s Robertem Čapkem, který je autorem publikace. Letní školu pro (především) pedagogy jsme realizovali v polovině září 2022 v budově naší školy v Humpolci. Na podkladě témat cirkulární ekonomiky jsme se učili, jak více učit tak, aby to děti bavilo, jak je přimět samostatně přemýšlet a vymýšlet 😉… Přesně to je naše cesta v ZŠ Bambi… Každopádně Letní škola byla určena pro učitele z jakýchkoliv škol, rovněž i pro zájemce z řad veřejnosti.

Metodika vznikla v rámci projektu Circu metodika pro základní školy – Circu methodologie for primary schools, číslo projektu 2021-1-CZ01-KA210-SCH-000029411 realizovaný v programu Erasmus+

MŠ a ZŠ Bambi realizuje projekt Circu metodika pro základní školy v rámci programu Erasmus+ .
Cílem projektu je vytvoření metodiky týkající se ekologie a cirkulární ekonomiky pro základní školy. Metodika bude obsahovat soubor didaktických materiálů (brožury, pracovní listy, návod na projektovou výuku, aj.), které může pedagog aplikovat pro výuku na téma ekologie a cirkulární ekonomika. Všechny tyto materiály by měly návaznost na RVP, aby byly aplikovatelné do běžné výuky.
Projekt probíhá ve spolupráci s Vysokou školou Johannes Kepler Linz v Rakousku,  která se v rámci různých oborů (ekonomie, přírodovědné studie ale také vývoj) intenzivně zabývá s problematikou udržitelnosti a cirkulární ekonomiky.