Zářijová letní škola s Robertem Čapkem pro učitele

V ZŠ Bambi proběhla v září dvoudenní “Letní škola s Robertem Čapkem” pro učitele z několika škol i pro zájemce o moderní učitelování. Témata byla různorodá, ale točila se kolem toho, aby hodiny ve školách byly pro žáky atraktivní, bavily je, vedly ke spolupráci jak ve dvojici, tak v širších skupinkách, aby si děti samy kreativně přicházely na svá řešení. Mnohé takové nástroje/realistické hry jsme si s kolegy z jiných škol i vyzkoušeli a nejen že jsme se bavili, zároveň si odnášíme cenné rady, jak pracovat s “našimi” dětmi ještě zajímavějším způsobem a jak více prohlubovat souvislosti…
Pracovali jsme s knihou Cirkulární ekonomika, kterou Robert Čapek napsal, ale nejen to…
🤓🤩👍