Získali jsme dotaci v programu O2 Chytrá škola

O2 Chytrá škola
…tak se jmenuje program, do kterého se letos jako škola poprvé zapojujeme a na jehož realizaci jsme v uplynulých dnech získali dotaci 🥳🥳🥳
Máme z toho velkou radost – celkově bylo podáno 213 žádostí a uspělo jich 62. Na Vysočině jsme mezi čtyřmi úspěšnými školami.
V rámci následujícího roku využijeme v rámci tohoto programu služby pana Jana Kršňáka z projektu Digiděti https://digideti.cz/, který k nám bude jezdit na projektové dny (s žáky) a besedy (s pedagogy i rodiči) s tématy:
– bezpečí na internetu
– mediální a informační gramotnost
– digitální technologie ve výuce
a podobně.
Zaměření programu vnímáme jako velmi užitečné a pro současnou dobu moc potřebné 🙏